Rate this page

دیگ های بخار‌ها به شکل‌ها و اندازه‌های متفاوتی تولید می‌شوند. شما می توانید با توجه به کاربرد، حجم و اندازه آن عکس دیگ بخار مورد نظر خود را مشاهده کنید.

عکس دیگ بخار افقی در آسیا بویلر

بویلر بخار افقی
دیگ بخار افقی
دیگ بخار افقی
اساس کار دیگه بخار چیست؟
تجهیزات جانبی دیگ بخار
دیگ فایر باکس
دیگ بخار
IMG-20210513-WA0026
بویلر بخار افقی
دیگ بخار افقی
دیگ بخار افقی
اساس کار دیگه بخار چیست؟
تجهیزات جانبی دیگ بخار
دیگ فایر باکس
دیگ بخار
IMG-20210513-WA0026
دیگ بخار ۷تن دیگ بخار هفت تن بویلر
دیگ بخار ۸تن هشت تن دیگ بخار ۹تن نه تن۱۰ تن ده تن
دیگ بخار چهار تن ۴ تن بویلر 4تن و ۴.۵تن
دیگ بخار چهار تن ۴ تن بویلر 4تن و ۴.۵تن
دیگ بخار ۳۵۰ کیلو دیگ بخار ۳۰۰ کیلو بویلر
دیگ بخار دویست کیلو ۲۰۰ بویلر خوابیده افقی
دیگ بخار دوتن و نیم دیگ بخار ۲.۵ تن بویلر
دیگ بخار ۵تن بویلر پنج تن
دیگ بخار شش تن ۶تن بویلر 6تن
دیگ بخار شش تن ۶تن بویلر 6تن
دیگ بخار شش تن ۶تن بویلر 6تن
دیگ بخار ۷تن دیگ بخار هفت تن بویلر
دیگ بخار ۸تن هشت تن دیگ بخار ۹تن نه تن۱۰ تن ده تن
دیگ بخار چهار تن ۴ تن بویلر 4تن و ۴.۵تن
دیگ بخار چهار تن ۴ تن بویلر 4تن و ۴.۵تن
دیگ بخار ۳۵۰ کیلو دیگ بخار ۳۰۰ کیلو بویلر
دیگ بخار دویست کیلو ۲۰۰ بویلر خوابیده افقی
دیگ بخار دوتن و نیم دیگ بخار ۲.۵ تن بویلر
دیگ بخار ۵تن بویلر پنج تن
دیگ بخار شش تن ۶تن بویلر 6تن
دیگ بخار شش تن ۶تن بویلر 6تن
دیگ بخار شش تن ۶تن بویلر 6تن

عکس دیگ بخار ایستاده

دیگ بخار ۵۰۰ کیلو ایستاده
دیگ بخار ۴۰۰ کیلو چهارصدکیلوایستاده
دیگ بخار ۳۵۰سیصدو پنجاه کیلو ایستاده بویلر عمودی
دیگ بخار ۳۰۰ سیصدکیلو بویلر ایستاده اسب بخار عمودی
دیگ بخار۲۵۰ کیلو بویلر اسب بخار ایستاده
Payam Gooyan Ava Pars
Payam Gooyan Ava Pars
دیگ بخار ۱۰۰ کیلو بویلراسب بخار ایستاده
دیگ بخار ۵۰۰ کیلو ایستاده
دیگ بخار ۴۰۰ کیلو چهارصدکیلوایستاده
دیگ بخار ۳۵۰سیصدو پنجاه کیلو ایستاده بویلر عمودی
دیگ بخار ۳۰۰ سیصدکیلو بویلر ایستاده اسب بخار عمودی
دیگ بخار۲۵۰ کیلو بویلر اسب بخار ایستاده
Payam Gooyan Ava Pars
Payam Gooyan Ava Pars
دیگ بخار ۱۰۰ کیلو بویلراسب بخار ایستاده